• Video
  • Video
  • Video

Video

Máy xay lúa kết hợp quy mô nhỏ FMNJ Series

Máy đóng gói gạo

Dây chuyền xay xát gạo hoàn chỉnh 20-30t

30-40t với máy đánh bóng

Dây chuyền xay xát gạo hoàn chỉnh 40-50TPD

Dây chuyền xay xát gạo hoàn chỉnh 100-120t

Dây chuyền xay xát gạo hoàn chỉnh 150-200TPD

Nhà máy đóng gói thóc