• 240TPD Rice Milling Line Ready To Be Dispatched

Dây chuyền xay xát gạo 240TPD đã sẵn sàng để vận chuyển

Ngày 4/1, các máy của dây chuyền xay xát gạo hoàn chỉnh 240TPD đã được xếp vào các thùng chứa.Dây chuyền này có thể sản xuất khoảng 10 tấn nước đá mỗi giờ, nó sẽ được chuyển đến Nigeria và sớm được lắp đặt!

FOTMA cung cấp và sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp về máy làm lúa cho khách hàng.

240TPD Rice Milling Line Ready To Be Dispatched

Thời gian đăng: Jan-05-2022